Het Saens Harmonie Orkest
In het Saens Harmonie Orkest spelen de muzikanten hoofdzakelijk op hout- en koperblaasinstrumenten, zoals klarinet, saxofoon, hobo, trompet, hoorn en trombone. Daarnaast behoort slagwerk tot het orkest. Strijkinstrumenten kom je bij ons niet tegen hoewel een strijkbas (contrabas) ook in een harmonieorkest een plaats kan vinden. In het verleden hebben in ons orkest diverse muzikanten op contrabas gespeeld. Een electrische gitaar maakt momenteel wel deel uit van ons orkest!

Repetities
De repetities zijn iedere dinsdagavond. Het opleidingsorkest oefent van 18.45 tot 19.45 uur en het groot orkest van 20.00 tot 22.15 uur. De repetitieruimte, die ook wordt gebruikt door IJsvereniging Assendelft, ligt achter de COOP aan de Dorpsstraat 420 in Assendelft. Klik hier voor een plattegrond.

Financieel:
Het rekeningnummer van het SHO is: Rabobanknr. NL65 RABO 0128 0328 71 t.n.v. Het Saens Harmonie Orkest Assendelft.

Contributie:
De contributie voor het Saens Harmonie Orkest is aangegeven in de volgende tabel en toelichting:

Contributie Saens Harmonie Orkest per 1 april 2017 Tarief per
Soort lid Maand Kwartaal Jaar
Volledig tarief € 16,00 € 48,00 € 192,00
Seniorentarief* € 13,33* € 40,00* € 160,00*
Leerlingentarief € 8,50 € 25,50 € 102,00
Jeugdtarief € 8,50 € 25,50 € 102,00
3e persoon gezin die normaal onder het volledige tarief zou vallen € 8,50 € 25,50 € 102,00
3e persoon gezin die normaal onder het leerlingentarief zou vallen € 4,75 € 14,25 € 57,00
3e persoon gezin die normaal onder het jeugdtarief zou vallen € 4,75 € 14,25 € 57,00
* Het wordt op prijs gesteld als seniorleden het volledige tarief betalen.


Artikel 4.1 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat de contributie wordt vastgesteld op een bedrag per kwartaal, en dat die contributie voldaan dient te worden in de 1e maand van het kwartaal waarop het betrekking heeft.

Artikel 4.2 van het huishoudelijk reglement onderscheidt de volgende contributietarieven:

Volledig tarief: het tarief dat geldt voor ieder lid dat niet in één van de overige tariefgroepen valt.
Seniorentarief: het tarief dat geldt voor leden die de 65-jarige leeftijd hebben bereikt.
Leerlingentarief: het tarief dat geldt voor leden in opleiding en leden die deel uitmaken van het opstap- en/of opleidingsorkest.
Jeugdtarief: het tarief dat geldt voor leden jonger dan 18 jaar en voor leden die studeren en geen eigen inkomen hebben.

De overgang naar een ander contributietarief gaat in met ingang van het kwartaal volgend op de desbetreffende wijziging in tariefgroep.
Wanneer meerdere leden uit één gezin voortkomen geldt vanaf het derde lid (gerekend naar leeftijd, te rekenen vanaf de oudste) een korting op het voor hem/haar geldende tarief.

Afberichten:
Stuur een mailtje naar Jean-Marc Schroot als je al een dag van tevoren weet dat je niet kunt komen. Een SMS-je of belletje naar de mobiel (06-10016713) of naar het vaste nummer (075-6427492) van Jean-Marc Schroot is ook prima.

Muziekkeuze
Het orkest speelt gevarieerde muziek. Van pop tot klassiek, uit musical of film; voor iedereen is er een aansprekende muziekstijl.

Opleiding
Iedereen, van jong tot oud, kan met veel plezier een instrument leren bespelen. Via onze vereniging kun je een instrument lenen en er op leren spelen. Op de lessen, via de muziekschool of één van onze eigen leraren, wordt korting gegeven. Informeer naar de tarieven en voorwaarden. Klik voor detail informatie op lid worden.

Concerten
Oefenen is leuk, maar optreden is nog leuker. Verspreid over het jaar geven de orkesten verschillende concerten. Zie de actuele informatie in de agenda pagina.