Saskia de Groot, 40 jaar muzikant

Saskia de Groot, 40 jaar muzikant!

Tijdens de laatste ledenvergadering is Saskia de Groot in het zonnetje gezet. Op 15 december 1982 zette zij haar eerste schreden op het muzikale pad. Tot op heden speelt zij nog steeds met veel plezier op haar dwarsfluit. Voorzitter Frank van Enkhuizen overhandigde haar een oorkonde en een speldje. Een mooie bos bloemen ontbrak daar natuurlijk niet bij.

Wij zijn blij dat Saskia in ons orkest speelt en hopen dat zij dat nog lang mag blijven doen!