Huldiging jubilarissen

Vaak worden jubilarissen gehuldigd tijdens een algemene ledenvergadering, maar dit jaar had het SHO een goede reden om daarvan af te wijken. Voorzitter Frank van Enkhuizen vierde zijn 50-jarig jubileum als muzikant en secretaris Jean-Marc Schroot zijn 40-jarig jubileum. Zowel Frank als Jean-Marc zijn uitermate actief voor onze vereniging en daarom zijn zij zondag 14 april tijdens het Voorjaarsconcert in de spotlights gezet. Beiden ontvingen een oorkonde en een speldje, en uiteraard een mooie bos bloemen.

Frank 50 jaar en Jean-Marc 40 jaar muzikant