Muziekproject Basischool Delta en SHO

Hoe krijg je als muziekvereniging nieuwe leden? Vaak zijn het de ouders die muziek maken en dat door willen geven aan hun kinderen. Zij stimuleren ze om een instrument te gaan spelen.

Hoe geef je als school instrumentaal muziekonderwijs ? Veel basisschooldocenten spelen zelf geen muziekinstrument, kunnen geen noten en ritmes lezen.

Het project Impulsmuziekonderwijs brengt beide vragen bij elkaar. Vanuit de overheid is er subsidie om op basisscholen muziekles door professionals aan te bieden. Voorwaarde is dat er samenwerking gezocht moet worden met een plaatselijke muziekvereniging.

En zo zijn basisschool De Delta (aan de spoorlijn bij het station) en het SHO bij elkaar gekomen. Twee klassen van leerlingen van groep 5 zijn aan de slag gegaan.

Vier docenten hebben groepjes van 8 leerlingen in 10 weken een instrument leren bespelen. Slagwerk, dwarsfluit, klarinet of trompet konden de leerlingen kiezen.

In de praktijk bleek dat een instrument spelen op You tube filmpjes heel wat gemakkelijker lijkt dan de praktijk. Ook het element ‘oefenen baart kunst’ of ‘geen prestatie zonder training’ was voor een aantal kinderen een moeilijk te begrijpen punt. Want wanneer het instrument alleen uit de koffer komt als je op school bent, dan kom je er niet. Anderen die dat wel deden hadden leuke resultaten en vooral veel plezier.

Het project is afgesloten met een optreden in het verenigingsgebouw van het SHO. Als toehoorders was er twee maal een zaal vol ouders, gezins- en familieleden.

Een aantal kinderen hebben aangegeven verder te willen gaan met lessen.

Ook voor de komende twee schooljaren staat dit project op lesprogramma.